10 SORUDA BASİT USULDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI VE DEVAM DEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Özkan AYKAR