2022 YILI ASGARİ ÜCRET İLE GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Raşit ULUBEY