ÇALIŞANLARA AVANS ÖDEMESİ YAPILMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Erol GÜNER