DAR MÜKELLEF ORTAKTAN KULLANILAN BORCUN ÖRTÜLÜ SERMAYE KAPSAMINDA STOPAJ VE KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet BALCIOĞLU