DAR MÜKELLEFLERİN İKTİSAP ETTİKLERİ MENKUL KIYMETLERİN VE İŞTİRAK HİSSELERİNİN ELDEN ÇIKARILMASI

Mehmet BALCIOĞLU