FİİLEN FAALİYETİ BULUNMAYAN ŞİRKETİN KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ

Mustafa ŞEN