İŞ YERİ DEVRİ HALİNDE KIDEM TAZMİNATI BAKIMINDAN DEVREDEN İŞVERENİN SORUMLULUĞU

YARGITAY  Yirmiikinci Hukuk Dairesi

E: 2016/20182  K: 2019/18280