İŞ YERİ OLARAK YAPI RUHSATI ALINAN TAŞINMAZIN KONUTA ÇEVRİLMESİ SONUCU KDV KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU

Kasım TOSUN