KAMU İHALELERİNDE İTİRAZ SÜREÇLERİNİN ÖZET OLARAK AÇIKLANMASI

H.Bahadır BARÇIN