KOOPERATİFLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TACİR SAYILIRLAR.

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU 

ESAS NO : 2020/2

KARAR NO : 2021/3