KURUMLARIN EUROBOND İHRACI DOLAYISIYLA YAPACAĞI FAİZ ÖDEMELERİNDE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI

Kasım TOSUN