LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMA ESASLARI

Mustafa YAVUZ