MUKADDİME’DEN (İBN-İ HALDUN:1332-1406) GÜNÜMÜZ İKTİSADİ GELİŞMELERİNE VE KAMU MALİYESİNE BİR BAKIŞ

Tolga ERTEM