ÖZEL MALİYET KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMALARIN BEDELSİZ VEYA EMSAL BEDELİNDEN DAHA DÜŞÜK BİR BEDELLE DEVRİNE İLİŞKİN VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

Fatih AKTEMUR