POS TEFECİLİĞİ -GERÇEĞE AYKIRI HARCAMA BELGESİ

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi

E:2020/4618, K:2020/2031