Resmi Gazete “Anayasa Mahkemesinin 11/3/2020 Tarihli ve 2017/20779 Başvuru Numaralı Kararı”