Resmi Gazete “Anayasa Mahkemesinin 9/6/2020 Tarihli ve 2016/12198 Başvuru Numaralı Kararı”