SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TÜR DEĞİŞİKLİĞİNDE VERGİ UYGULAMALARI

Kubilay TÜRKŞEN