SGK BORÇLANMALARI İÇİN YAPILAN ÖDEMELER GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN İNDİRİLİR Mİ?

Yusuf GÜNDÜZ