Taslak “İzaha Davet Müessesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı “