TEKNOPARK BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN AKADEMİSYENLERDEN ALDIKLARI DANIŞMANLIK VE PROJE HİZMETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Mustafa ŞEN