TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ İŞLEMLERİNİN KURUMLAR VERGİSİ BOYUTU

Ufuk ÜNLÜ