VERGİSEL İŞLEMLERE KARŞI AÇILAN DAVALARA YÖNELİK: DAVA DİLEKÇELERİNDE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR

Özkan AYKAR