YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARININ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ufuk ÜNLÜ